Impantati in protetika

Vsestranski in zanesljiv implantatni sistem

TS impantatni sistem

 

Najbolj vsestranski in najpogosteje uporabljen Osstem implantatni sistem 

Zakaj izbrati Osstem implantate?

Izjemne oblikovne značilnosti, samorezni navoji in SA metoda obdelave površine so ključne prednosti Osstem implantatov, ki omogočajo boljšo primarno stabilnost in popolno integracijo oz. oseointegracijo.

Značilnosti

 • Implantat na nivoju kosti (Bone-level implant)
 • Konična povezava (11 stopinj) z internim šestkotnikom (internal hex)
 • Različne dolžine (6-16 mm) in premeri (3-7 mm)
 • Le 2 platformi nadgradenj za vse premere: mini and regular
 • Visoka natančnost proizvodnje: ISO standardi in CE cerfitikati
 • Več kot 30 milijonov prodanih enot po vsem svetu

 

Osstem tehnologija obdelave površine – SA

SA (Sandblastet, Acid-etched) metoda obdelave površine implantata poleg peskanja (z aluminijevim oksidom) vključuje tudi jedkanje površine implantata. Z omenjeno metodo dosežemo več kot do 40 % večjo grobost površine kot s RBM metodo (Resorbable Blasted Material). Slednje pomeni večjo površino za zaraščanje kosti in implantata ter s tem krajši čas popolne intergracije oz. oseointegracie.


Slika s SEM (Scanning Electron Microscope)
Z Osstem SA metodo je morfologija površine in grobost povečana za 45% v primerjavi s RBM metodo.

Optimalna morfologija: kombinacija kratejev in mikro režic
Optimalna grobost površine: Ra. 2.5-3.0 μm
Zgoden celični odziv: 20% hitreje kot pri RBM
Zgodnje celjenje kosti: 20% hitreje kot pri RBM

 

Uporaba

 • Tudi za takojšnjo vstavitev
 • Mogoča je kombinacija s sinusnim liftom
 • Primerni tudi za zahtevnejše kostne strukture
 • Kompatibilni z različnimi sistemi: CEREC®, 3Shape®, CARES® idr.
 • Za fiksne in snemljive protetične rešitve (LOCATOR®, ball head, most ind.)
 • Dynamic Ti-Base® compatibl

 

Diagram protetičnih nadgradenj za OSSTEM TS implantatni sistem sistem

Primer: Abutmenti za vijačne in cementirane restavracije

MS implantatni sistem

 

Manjši 1-delni implantati

Osstem MS ali mini implantati so enodelni, kar pomeni, da sta implantat in nadgradnja (fixture in abutment) v enem kosu in ju vstavimo sočasno. Slednje daje implantatu dodatno trdnost, s katero se upira silam žvečenja. Mikronavoji na vrhu implantata pomagajo distribuirati sile žvečenja na alveoralno kost, kar nekoliko razbremeni implantat takoj po implantaciji. Oblika implantata, nadgradnje in navoja omogoča lažjo vstavitev in s tem izjemno primarno stabilnost.


Glede na način uporabe ali funkcijo lahko izbiramo med tremi vrstami MS implantatov:

 • Ozko-grebenasti implantati (Narrow Ridge)
 • Sidrni implantati (Denture)
 • Začasni implantati (Provisional)

 

Ozko grebenasti (Narrow Ridge) implantat uporabimo, kadar želimo nadomesti posamezni zob na mesto ozke* kosti.

Sidrni implantat (Denture) uporabimo, kadar želimo nadomestiti več zob na področju ozke* kosti ali kadar navadni implantati niso ustrezni. Največkrat jih uporabimo pri pacientih z malo zobmi ali brez zob, kjer se na minimalno 4 implantate učvrsti proteza ali most. Zaradi spoja z O-ring nastavkom ima nadgradnja kroglično strukturo. Izbiramo med dvema višinama: 2 ali 4 mm.

Začasni implantat (Provisional) je primeren za namestitev začasnih kronic ali protez takoj po implantaciji. Vrat implantata je oblikovan tako, da lahko kompenzira smer in prenaša velike sile. Gre za preprost način izgradnje začasnih del na pacientu s pomočjo začasnih titanijskih kapic in lab analoga.

*ozka področja, kot je madibularna anteriorna čeljust